Restauratie

Restauratie schilderijen

Marijke is gediplomeerd restaurateur voor schilderijen: atelier in Maastricht, zuid Limburg, Nederland

Wat zijn de mogelijkheden?
Vrijblijvend en gratis offerte waarin het behandelplan wordt vermeld.
Vernisafname; oude vernis kan zeer vergeeld zijn en het picturale beeld verstoren. Na vernisafname kan een nieuwe minder vergelende vernis aangebracht worden.
Reiniging van de geschilderde voorstelling; vuilaantasting kan op een verantwoorde en selectieve wijze verwijderd worden.

schilderij ikoon restauratie eitempera

Deuken en rimpels in het doek. Door middel van vlaktechnieken en indien nodig heropspanning, kunnen storende vervormingen weggewerkt worden.
Loszittende verfschilfers vastzetten.
Scheuren en gaten repareren. De lacunes kunnen ingevuld worden met een grondlaag en geretoucheerd worden met een reversibele verftechniek.

Kijk bij voorbeelden restauratie voor voorbeelden van door mij uitgevoerde restauraties.


Enkele belangrijke uitgangspunten:
De integriteit van het werk.
Met respect voor het originele kunstwerk worden technische en kunsthistorische vaardigheden ten dienste gesteld van het te herstellen schilderij. Ieder werk wordt met zorg en aandacht behandeld: zowel het schilderij dat alleen een emotionele waarde voor de klant heeft als het werk dat een grote kunsthistorische waarde heeft.
Reversibiliteit (omkeerbaarheid).
Voor zover mogelijk worden alle handelingen die aan het kunstwerk worden verricht, zo uitgevoerd dat ze weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Dit is belangrijk omdat het mogelijk is dat er in de toekomst andere, betere middelen en methoden ontwikkeld worden.

ikn beeldz voor rest1ikn na rest vr was

 Restauratie van een icoon, links voor de restauratie rechts erna. Zie restauratie icoon voor een uitgebreide beschrijving van het restauratie proces.

 

Doek Deppe 2 dl gerein kl

 Vernisafname in twee fases, van rechts naar links.

 

restauratie

 Reiniging na vernisafname.

 

landsch vernisafn2 okt

 Vernisafname van een zeer donkere vernis (zie rechterbovenhoek).

Restauratie icoon, reiniging beeldzijde, verfverlies en lacunes zijn opgevuld en nieuw goudblad aangebracht rond het hoofd.

 

 

 

Restauratie van een groot doek uit 1730 in een kerk. Vernisafname, reparatie gaten, reiniging en vervolgens enkele eind retouches. En over het hele doek een eindvernis aangebracht.